14. 2. 2024

Vzdělávací veletrh SOKRATES 2 v roce 2024

Na akci SOKRATES 2 na pomyslném červeném koberci zazářili žáci posledních ročníků SŠ a další zájemci o studium. Ti u stánků vysokých a vyšších odborných škol i participujících místních firem v průběhu celého dne tvořili fronty a informovali se o možnostech dalšího studia a přípravě na svou kariéru. Opět jsme byli hrdým generálním partnerem akce.

Naše společnost je se vzdělávacím veletrhem SOKRATES 2 již tradičně spojena jako hrdý oficiální partner. Bylo skvělé strávit čas se studenty, našimi partnery a zástupci vzdělávacích institucí v uvolněné atmosféře na půdě Podkrušnohorského gymnázia Most.

Slavnostního zahájení akce se za CHEMINVEST s.r.o. zúčastnil Ing. Tomáš Krenc, jednatel společnosti.

Žákům přejeme hodně štěstí a pevné vůle při dalším studiu a už teď se těšíme na další veletrhy na podporu vzdělávání v Ústeckém kraji.

Sokrates 2 v roce 2024