REALIZACE
V CHEMICKÉM PRŮMYSLU

 • ZÁKAZNÍK: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • INVESTOR: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • HODNOTA KONTRAKTU: 24 mil. Kč
 • EPC projekt

 

Výroba 4 ks třídičů s dolním a horním krytem: Výroba jednotlivých částí a montáž

 • ZÁKAZNÍK: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • INVESTOR: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • HODNOTA KONTRAKTU: 20 mil. Kč
 • EPC projekt

 

Výroba 4 ks granulátorů: Dodávka komponentů, výroba jednotlivých částí a montáž

 • ZÁKAZNÍK: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • INVESTOR: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • HODNOTA KONTRAKTU: 114 mil. Kč
 • Projekční činnost a EPC (dodávka na klíč)

 

Fluidní sušárny na výrobně sazí CHEZACARB: Výroba 2 ks sušáren; demontáž a montáž

 • ZÁKAZNÍK: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • INVESTOR: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 500 mil. Kč
 • EPC projekt

 

Rozšíření skladování polypropylenu prostřednictvím dodávky a montáže ocelové konstrukce, opláštění budovy, pneudopravy, 22 ks hliníkových sil pro skladování polypropylenu, nové rozvodny včetně souvisejících technologických zařízení pro jeho distribuci. Celková kapacita skladu po realizaci stavby bude 17,6 kt.

 • ZÁKAZNÍK: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • INVESTOR: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 25 mil. Kč
 • EPC projekt

 

Modernizace systému napájecí vody na PS 2533 v Rafinérii v Kralupech nad Vltavou.

Skladová sila na PP – EPC projekt
Skladová sila na PP – EPC projekt
 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • HODNOTA KONTRAKTU: 9,9 mil. Kč
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 370 mil. Kč
 • Inženýrská činnost – TDI

 

Technický dozor investora při uvedení do provozu zcela nového čpavkového reaktoru. Silnostěnný plášť z kované žáropevné oceli je odolný proti stlačenému vodíku.

 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • HODNOTA KONTRAKTU: 9 mil. Kč
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 800 mil. Kč
 • Inženýrská činnost – TDI

 

Nová výrobní jednotka: Technický dozor investora při vypracování realizačních projektů elektro, slaboproudů, EPS, GDS, a to vč. dozoru dodávky, montáže, komplexní zkoušky a uvedení do provozu.

 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 5,6 mil. Kč
 • Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost

 

 • Stavební sanace betonového kanálu slopu a zaolejované vody
 • Výměna potrubí slopu a zaolejované vody
 • projektová, inženýrská a dodavatelská činnost:
 • Stavební sanace betonového kanálu slopu a zaolejované vody
 • Výměna potrubí slopu a zaolejované vody
 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 6,45 mil. Kč
 • Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost

 

 • Rekonstrukce budovy a vytápění
 • Vybudování nových elektrorozvaděčů a inženýrských sítí
 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 600 mil. Kč
 • Projektová a inženýrská činnost

 

 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení
 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 600 mil. Kč
 • Projektová a inženýrská činnost

 

 • Technická podpora při přípravě zadávací dokumentace
 • ZÁKAZNÍK: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
 • INVESTOR: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 540 000 Kč
 • Zpracování studie proveditelnosti

 

 • Zpracování studie proveditelnosti včetně specifikace materiálu a odhadu investičních nákladů
 • ZÁKAZNÍK: Diamo s.p., Stráž pod Ralskem
 • INVESTOR: Diamo s.p., Stráž pod Ralskem
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 3 480 000 Kč
 • Projektová a inženýrská činnost

 

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy
 • Zpracování realizační projektové dokumentace, a to včetně rozpočtu
 • Zpracování analýzy, vyhodnocení rizik a stanovení stupně bezpečnosti
 • ZÁKAZNÍK: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
 • INVESTOR: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 476 500 Kč
 • Projektová a inženýrská činnost

 

 • Zpracování realizační projektové dokumentace, a to včetně rozpočtu
 • Zpracování QRA analýzy
 • Zpracování studie HAZOP a SIL
 • ZÁKAZNÍK: Slovnaft a.s., Bratislava
 • INVESTOR: Slovnaft a.s., Bratislava
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 216 500 EUR
 • Projektová a inženýrská činnost

 

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, resp. změnu IPKZ
 • Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy
 • Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení resp. změny IPKZ
 • Zpracování realizační projektové dokumentace, včetně rozpočtu
 • Zpracování studie HAZOP
 • ZÁKAZNÍK: MERO ČR, a.s.
 • INVESTOR: MERO ČR, a.s.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 500 mil. Kč
 • Inženýrská činnost – TDI

 

 • Kvalita
 • Montáže
 • Svařování
 • Geotechnika
 • Elektrotechnika
 • Nátěry a protikorozní ochrana
 • ZÁKAZNÍK: US Methanol LLC
 • INVESTOR: US Methanol LLC

 

Organizační, technická a obchodní a administrativní podpora projektu, odborné poradenství

 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8,500 000 tis. Kč
 • Inženýrská a dodavatelská činnost

 

 • Detail design
 • Stavební práce (rozvodna čerpací stanice, výkopy, základy…)
 • Potrubní rozvody (až do DN 1200)
 • Provedení napojovacích bodů (hot tap)
 • Elektromontážní práce
 • HVAC
 • Výroba a montáž 300t ocelové konstrukce
 • Montáž čerpadel
 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 20 mil. Kč
 • Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost

 

 • Ocelové konstrukce – zpevnění stropu
 • Stavební práce
 • Elektro práce
 • Vzduchotechnika a klimatizace
 • Technologie chlazení strojů v aplikační hale
 • Rekonstrukce rozvodu technických plynů
 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 6 750 000 Kč
 • Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost

 

 • Dodávka a montáž laboratorního nábytku
 • Rekonstrukce dlažby a obkladů
 • Rozvody elektro, vody a odpadů
 • ZÁKAZNÍK: G-Team, a.s.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8,500 000 tis. Kč
 • Inženýrská a dodavatelská činnost

 

 • Ocelové konstrukce
 • Montáž potrubí
 • ZÁKAZNÍK: Technip Italy
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 9 mld. Kč
 • Inženýrská činnost

 

 • Posouzení prováděcí dokumentace – statika, požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)
 • Dokumentace pro změnu stavby před dokončením – požárně bezpečností zařízení
 • Autorský dozor – instalace požárně bezpečnostních zařízení
 • ZÁKAZNÍK: ORLEN Projekt S.A.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1 mld. Kč
 • Inženýrská činnost

 

 • Koordinace jednotlivých částí OSBL
 • Plánování, kontrola postupu výstavby
 • Technická kontrola dokumentace
 • Kontrola kvality
 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 4,953 tis. Kč
 • Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost

 

 • Dodávka materiálu – potrubí, armatury
 • Montáž potrubních tras DN200 a DN150
 • Uvedení do provozu
 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 0,7 mld. Kč
 • Inženýrská činnost

 

 • Technický dozor strojní
 • Technický dozor stavební
 • Technický dozor elekro a MaR
 • ZÁKAZNÍK: Kovoprojekta Brno a.s.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8 500 000 tis. Kč
 • Inženýrská a dodavatelská činnost

 

 • Potrubní mosty
 • Komunikace
 • Potrubní rozvody
 • Základ pro nádrž H01C
 • BOZP
 • ZÁKAZNÍK: KLEMENT, a.s.
 • INVESTOR: INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 21,969 tis. Kč
 • Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost

 

 • Zpracování realizační projektové dokumentace
 • Organizace výběrových řízení dodavatele
 • Dodávka stavební části – základy pro technologii
 • Napojení technologických rozvodů
 • Projektový management
 • Management kvality
 • Technický dozor investora
 • Kontrola as-built dokumentace a průvodně technické dokumentace dodavatelů
 • REALIZACE: 2017
 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1 mld. Kč
 • Projektová a inženýrská činnost v rozsahu

 

 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Projednání dokumentace ke stavebnímu řízení
 • Zpracování analýzy a hodnocení rizik dle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.
 • Dokumentace byla zpracována i v anglickém jazyce
 • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1,650 mil. Kč
 • Projektová a inženýrská činnost

 

 • Kontrola dokumentace
 • Dokumentace ke stavebnímu řízení
 • Technický dozor investora
 • Schvalování stavebního řízení
 • Dokumentace pro zařazení majetku
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – Obnova Etylenové jednotky
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – Obnova Etylenové jednotky