REALIZACE
V CHEMICKÉM PRŮMYSLU

Jsme Vaším řešením od A od Z

Rozšíření skladových sil pro PP

REALIZACE: 03/2021 – 12/2022

ZÁKAZNÍK: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.

INVESTOR: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 500 mil. Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

EPC projekt:

 • Rozšíření skladování polypropylenu prostřednictvím dodávky a montáže ocelové konstrukce, opláštění budovy, pneudopravy, 22 ks hliníkových sil pro skladování polypropylenu, nové rozvodny včetně souvisejících technologických zařízení pro jeho distribuci. Celková kapacita skladu po realizaci stavby bude 17,6 kt.

 

LE 2008 obnova visbreaker

REALIZACE: 2020 – 2021

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 5,6 mil. Kč


ROZSAH PRACÍ:

projektová, inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Stavební sanace betonového kanálu slopu a zaolejované vody
 • Výměna potrubí slopu a zaolejované vody

Vybudování nových elektrorozvaděčů, vytápění včetně inženýrských sítí v bloku 38

REALIZACE: 03/2020 – 01/2021

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 6,45 mil. Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová, inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Rekonstrukce budovy a vytápění
 • Vybudování nových elektrorozvaděčů a inženýrských sítí

 

 

 

 

 

Rozšíření pyrolýzní sekce - nová pec BA-111 (technická podpora)

REALIZACE: 02/2020 – 05/2020

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 600 mil. Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová a inženýrská činnost:

 • technická podpora při přípravě zadávací dokumentace

 

 

 

 

Rozšíření pyrolýzní sekce - nová pec BA-111 (dokumentace pro stavební povolení)

REALIZACE: 05/2020 – 11/2020

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 600 mil. Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová a inženýrská činnost:

 • dokumentace pro stavební povolení
 • inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení

Rekonstrukce skladování v SHP – studie proveditelnosti

REALIZACE: 2020

ZÁKAZNÍK: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

INVESTOR: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 540 000 Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

Zpracování studie proveditelnosti:

 • Zpracování studie proveditelnosti včetně specifikace materiálu a odhadu investičních nákladů

 

 

 

 

 

Zvýšení bezpečnosti tras plynného chlóru mezi provozy CHS Epi

REALIZACE: 2019

ZÁKAZNÍK: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

INVESTOR: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 476 500 Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová a inženýrská činnost:

 • Zpracování realizační projektové dokumentace, včetně rozpočtu
 • Zpracování QRA analýzy
 • Zpracování studie HAZOP a SIL

 

 

 

 

Spracovanie kondenzátov

REALIZACE: 2019

ZÁKAZNÍK:Slovnaft a.s., Bratislava

INVESTOR: Slovnaft a.s., Bratislava

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 216 500 EUR

 

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská činnost:

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení resp. změnu IPKZ
 • Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy
 • Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení resp. změny IPKZ
 • Zpracování realizační projektové dokumentace, včetně rozpočtu
 • Zpracování studie HAZOP

 

Modernizace systému likvidace při úniku chlóru

REALIZACE: 2019 – 2020

ZÁKAZNÍK: Diamo s.p., Stráž pod Ralskem

INVESTOR: Diamo s.p., Stráž pod Ralskem

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 3 480 000 Kč

 

 

 

 

 

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová a inženýrská činnost:

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy
 • Zpracování realizační projektové dokumentace, včetně rozpočtu
 • Zpracování analýzy, vyhodnocení rizik a stanovení stupně bezpečnosti

Rekonstrukce laboratoří v budově 1715

REALIZACE: 2018 – 2019

ZÁKAZNÍK:UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 6 750 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

ROZSAH PRACÍ:

Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Dodávka a montáž laboratorního nábytku
 • Rekonstrukce dlažby a obkladů
 • Rozvody elektro, vody a odpadů

Rekonstrukce aplikační haly

REALIZACE: 2018 – 2019

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 20 mil. Kč

 

 

 

 

 

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová, inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Ocelové konstrukce – zpevnění stropu
 • Stavební práce
 • Elektro práce
 • Vzduchotechnika a klimatizace
 • Technologie chlazení strojů v aplikační hale
 • Rekonstrukce rozvodu technických plynů

Služby TDI - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

REALIZACE: 2018 – 2020

ZÁKAZNÍK: MERO ČR, a.s.

INVESTOR: MERO ČR, a.s.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 500 mil. KčROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost – TDI v rozsahu:

 • Kvalita
 • Montáže
 • Svařování
 • Geotechnika
 • Elektrotechnika
 • Nátěry a protikorozní ochrana

Inženýrské služby - PE3 ISBL

REALIZACE: 2016 – 2019

ZÁKAZNÍK: Technip Italy

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 9 mld. Kč

 

 

 

 

ROZSAH PRACÍ:

inženýrská činnost v rozsahu:

 • Posouzení prováděcí dokumentace – statika, požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)
 • Dokumentace pro změnu stavby před dokončením – požárně bezpečností zařízení
 • Autorský dozor – instalace požárně bezpečnostních zařízení

Inženýrské služby - PE3 OSBL

REALIZACE: 2016 – 2019

ZÁKAZNÍK:ORLEN Projekt S.A.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1 mld. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost v rozsahu:

 • Koordinace jednotlivých částí OSBL
 • Plánování, kontrola postupu výstavby
 • Technická kontrola dokumentace
 • Kontrola kvality

Poradenství při výstavbě jednotky na výrobu Metanolu

REALIZACE: 2018 – 2020

ZÁKAZNÍK: US Methanol LLC

INVESTOR: US Methanol LLC
ROZSAH PRACÍ:

organizační, technická a obchodní podpora projektu

Výstavba PE 3 - OSBL

REALIZACE: 2016 – 2020

ZÁKAZNÍK:UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8,500 000 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Detail design
 • Stavební práce (rozvodna čerpací stanice, výkopy, základy…)
 • Potrubní rozvody (až do DN 1200)
 • Provedení napojovacích bodů (hot tap)
 • Elektromontážní práce
 • HVAC
 • Výroba a montáž 300 t ocelové konstrukce
 • Montáž čerpadel

 

VÝMĚNA POTRUBÍ 5610-NP002 PRO PLNĚNÍ MONA2

REALIZACE: 2016 – 2019

ZÁKAZNÍK:UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 4,953 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Dodávka materiálu – potrubí, armatury
 • Montáž potrubních tras DN200 a DN150
 • Uvedení do provozu

 

 

 

 

 

ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO POTRUBÍ ST PÁRY PRO FLÉRU PE3

REALIZACE: 2017 – 2019

ZÁKAZNÍK: G – Team, a.s.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8,500 000 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Ocelové kontrukce
 • Montáž potrubí

 

 

 

 

 

 

NOVÁ KOTELNA NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

REALIZACE: 2017

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1 mld

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská činnost v rozsahu:

 • dokumentace pro stavební povolení
 • projednání dokumentace ke stavebnímu řízení
 • zpracování analýzy a hodnocení rizik dle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.
 • dokumentace byla zpracována i v anglickém jazyce

PART OF OSBL PART OF THE POLYETLYNE PLANT

REALIZACE: 2017 – 2018

ZÁKAZNÍK: Kovoprojekta Brno a.s.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8 500 000 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Potrubní mosty
 • Komunikace
 • Potrubní rozvody
 • Základ pro nádrž H01C
 • BOZP

UNIPETROL RPA – Obnova Etylenové jednotky

REALIZACE: 2015 – 2016

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1,650 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská činnost v rozsahu:

 • Kontrola dokumentace
 • Dokumentace ke stavebnímu řízení
 • Technický dozor investora
 • Schvalování stavebního řízení
 • Dokumentace pro zařazení majetku

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍ LINKY NA VÝROBU PP KOMPAUNDŮ

REALIZACE: 2017 – 2018

ZÁKAZNÍK: KLEMENT, a.s.

INVESTOR: INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 21,969 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Zpracování realizační projektové dokumentace
 • Organizace výběrových řízení dodavatele
 • Dodávka stavební části – základy pro technologii
 • Napojení technologických rozvodů
 • Projektový management
 • Management kvality
 • Technický dozor investora
 • Kontrola as-built dokumentace a průvodně technické dokumentace dodavatelů

ZARÁŽKA 2018 - RAFINÉRIE KRALUPY

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost v rozsahu:

 • Technický dozor strojní
 • Technický dozor stavební
 • Technický dozor elekro a MaR

 

 

 

 

 

REALIZACE: 2018

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 0,7 mld. Kč