REALIZACE
V CHEMICKÉM PRŮMYSLU

Jsme Vašim řešením od A od Z

VÝMĚNA POTRUBÍ 5610-NP002 PRO PLNĚNÍ MONA2

REALIZACE: 2016 – 2019

ZÁKAZNÍK:UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 4,953 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Dodávka materiálu – potrubí, armatury
 • Montáž potrubních tras DN200 a DN150
 • Uvedení do provozu

 

 

 

 

 

ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO POTRUBÍ ST PÁRY PRO FLÉRU PE3

REALIZACE: 2017 – 2019

ZÁKAZNÍK: G – Team, a.s.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8,500 000 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Ocelové kontrukce
 • Montáž potrubí

 

 

 

 

 

 

NOVÁ KOTELNA NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

REALIZACE: 2017

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1 mld

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská činnost v rozsahu:

 • dokumentace pro stavební povolení
 • projednání dokumentace ke stavebnímu řízení
 • zpracování analýzy a hodnocení rizik dle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.
 • dokumentace byla zpracována i v anglickém jazyce

PART OF OSBL PART OF THE POLYETLYNE PLANT

REALIZACE: 2017 – 2018

ZÁKAZNÍK: Kovoprojekta Brno a.s.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8 500 000 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Potrubní mosty
 • Komunikace
 • Potrubní rozvody
 • Základ pro nádrž H01C
 • BOZP

UNIPETROL RPA – Obnova Etylenové jednotky

REALIZACE: 2015 – 2016

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1,650 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská činnost v rozsahu:

 • Kontrola dokumentace
 • Dokumentace ke stavebnímu řízení
 • Technický dozor investora
 • Schvalování stavebního řízení
 • Dokumentace pro zařazení majetku

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍ LINKY NA VÝROBU PP KOMPAUNDŮ

REALIZACE: 2017 – 2018

ZÁKAZNÍK: KLEMENT, a.s.

INVESTOR: INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 21,969 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Zpracování realizační projektové dokumentace
 • Organizace výběrových řízení dodavatele
 • Dodávka stavební části – základy pro technologii
 • Napojení technologických rozvodů
 • Projektový management
 • Management kvality
 • Technický dozor investora
 • Kontrola as-built dokumentace a průvodně technické dokumentace dodavatelů

ZARÁŽKA 2018 - RAFINÉRIE KRALUPY

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost v rozsahu:

 • Technický dozor strojní
 • Technický dozor stavební
 • Technický dozor elekro a MaR

 

 

 

 

 

REALIZACE: 2018

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 0,7 mld. Kč

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

NAPIŠTE NÁM

Zaujali jsme Vás? Chcete, abychom se Vám ozvali? Odešlete nám vyplněný kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.