REALIZACE
V CHEMICKÉM PRŮMYSLU

Jsme Vaším řešením od A od Z

LE 2008 obnova visbreaker

REALIZACE: 2020 – 2021

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 5,6 mil. Kč


ROZSAH PRACÍ:

projektová, inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Stavební sanace betonového kanálu slopu a zaolejované vody
 • Výměna potrubí slopu a zaolejované vody

Vybudování nových elektrorozvaděčů, vytápění včetně inženýrských sítí v bloku 38

REALIZACE: 03/2020 – 01/2021

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 6,45 mil. Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová, inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Rekonstrukce budovy a vytápění
 • Vybudování nových elektrorozvaděčů a inženýrských sítí

 

 

 

 

 

Rozšíření pyrolýzní sekce - nová pec BA-111 (technická podpora)

REALIZACE: 02/2020 – 05/2020

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 600 mil. Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová a inženýrská činnost:

 • technická podpora při přípravě zadávací dokumentace

 

 

 

 

Rozšíření pyrolýzní sekce - nová pec BA-111 (dokumentace pro stavební povolení)

REALIZACE: 05/2020 – 11/2020

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: cca 600 mil. Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová a inženýrská činnost:

 • dokumentace pro stavební povolení
 • inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení

Rekonstrukce skladování v SHP – studie proveditelnosti

REALIZACE: 2020

ZÁKAZNÍK: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

INVESTOR: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 540 000 Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

Zpracování studie proveditelnosti:

 • Zpracování studie proveditelnosti včetně specifikace materiálu a odhadu investičních nákladů

 

 

 

 

 

Zvýšení bezpečnosti tras plynného chlóru mezi provozy CHS Epi

REALIZACE: 2019

ZÁKAZNÍK: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

INVESTOR: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 476 500 Kč

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová a inženýrská činnost:

 • Zpracování realizační projektové dokumentace, včetně rozpočtu
 • Zpracování QRA analýzy
 • Zpracování studie HAZOP a SIL

 

 

 

 

Spracovanie kondenzátov

REALIZACE: 2019

ZÁKAZNÍK:Slovnaft a.s., Bratislava

INVESTOR: Slovnaft a.s., Bratislava

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 216 500 EUR

 

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská činnost:

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení resp. změnu IPKZ
 • Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy
 • Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení resp. změny IPKZ
 • Zpracování realizační projektové dokumentace, včetně rozpočtu
 • Zpracování studie HAZOP

 

Modernizace systému likvidace při úniku chlóru

REALIZACE: 2019 – 2020

ZÁKAZNÍK: Diamo s.p., Stráž pod Ralskem

INVESTOR: Diamo s.p., Stráž pod Ralskem

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 3 480 000 Kč

 

 

 

 

 

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová a inženýrská činnost:

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy
 • Zpracování realizační projektové dokumentace, včetně rozpočtu
 • Zpracování analýzy, vyhodnocení rizik a stanovení stupně bezpečnosti

Rekonstrukce laboratoří v budově 1715

REALIZACE: 2018 – 2019

ZÁKAZNÍK:UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 6 750 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

ROZSAH PRACÍ:

Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Dodávka a montáž laboratorního nábytku
 • Rekonstrukce dlažby a obkladů
 • Rozvody elektro, vody a odpadů

Rekonstrukce aplikační haly

REALIZACE: 2018 – 2019

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 20 mil. Kč

 

 

 

 

 

 

ROZSAH PRACÍ:

projektová, inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Ocelové konstrukce – zpevnění stropu
 • Stavební práce
 • Elektro práce
 • Vzduchotechnika a klimatizace
 • Technologie chlazení strojů v aplikační hale
 • Rekonstrukce rozvodu technických plynů

Služby TDI - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

REALIZACE: 2018 – 2020

ZÁKAZNÍK: MERO ČR, a.s.

INVESTOR: MERO ČR, a.s.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 500 mil. KčROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost – TDI v rozsahu:

 • Kvalita
 • Montáže
 • Svařování
 • Geotechnika
 • Elektrotechnika
 • Nátěry a protikorozní ochrana

Inženýrské služby - PE3 ISBL

REALIZACE: 2016 – 2019

ZÁKAZNÍK: Technip Italy

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 9 mld. Kč

 

 

 

 

ROZSAH PRACÍ:

inženýrská činnost v rozsahu:

 • Posouzení prováděcí dokumentace – statika, požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)
 • Dokumentace pro změnu stavby před dokončením – požárně bezpečností zařízení
 • Autorský dozor – instalace požárně bezpečnostních zařízení

Inženýrské služby - PE3 OSBL

REALIZACE: 2016 – 2019

ZÁKAZNÍK:ORLEN Projekt S.A.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1 mld. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost v rozsahu:

 • Koordinace jednotlivých částí OSBL
 • Plánování, kontrola postupu výstavby
 • Technická kontrola dokumentace
 • Kontrola kvality

Poradenství při výstavbě jednotky na výrobu Metanolu

REALIZACE: 2018 – 2020

ZÁKAZNÍK: US Methanol LLC

INVESTOR: US Methanol LLC
ROZSAH PRACÍ:

organizační, technická a obchodní podpora projektu

Výstavba PE 3 - OSBL

REALIZACE: 2016 – 2020

ZÁKAZNÍK:UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8,500 000 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Detail design
 • Stavební práce (rozvodna čerpací stanice, výkopy, základy…)
 • Potrubní rozvody (až do DN 1200)
 • Provedení napojovacích bodů (hot tap)
 • Elektromontážní práce
 • HVAC
 • Výroba a montáž 300 t ocelové konstrukce
 • Montáž čerpadel

 

VÝMĚNA POTRUBÍ 5610-NP002 PRO PLNĚNÍ MONA2

REALIZACE: 2016 – 2019

ZÁKAZNÍK:UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 4,953 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Dodávka materiálu – potrubí, armatury
 • Montáž potrubních tras DN200 a DN150
 • Uvedení do provozu

 

 

 

 

 

ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO POTRUBÍ ST PÁRY PRO FLÉRU PE3

REALIZACE: 2017 – 2019

ZÁKAZNÍK: G – Team, a.s.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8,500 000 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Ocelové kontrukce
 • Montáž potrubí

 

 

 

 

 

 

NOVÁ KOTELNA NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

REALIZACE: 2017

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1 mld

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská činnost v rozsahu:

 • dokumentace pro stavební povolení
 • projednání dokumentace ke stavebnímu řízení
 • zpracování analýzy a hodnocení rizik dle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.
 • dokumentace byla zpracována i v anglickém jazyce

PART OF OSBL PART OF THE POLYETLYNE PLANT

REALIZACE: 2017 – 2018

ZÁKAZNÍK: Kovoprojekta Brno a.s.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 8 500 000 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská a dodavatelská činnost v rozsahu:

 • Potrubní mosty
 • Komunikace
 • Potrubní rozvody
 • Základ pro nádrž H01C
 • BOZP

UNIPETROL RPA – Obnova Etylenové jednotky

REALIZACE: 2015 – 2016

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1,650 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská činnost v rozsahu:

 • Kontrola dokumentace
 • Dokumentace ke stavebnímu řízení
 • Technický dozor investora
 • Schvalování stavebního řízení
 • Dokumentace pro zařazení majetku

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍ LINKY NA VÝROBU PP KOMPAUNDŮ

REALIZACE: 2017 – 2018

ZÁKAZNÍK: KLEMENT, a.s.

INVESTOR: INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 21,969 tis. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Projektová a inženýrská a dodavatelská činnost:

 • Zpracování realizační projektové dokumentace
 • Organizace výběrových řízení dodavatele
 • Dodávka stavební části – základy pro technologii
 • Napojení technologických rozvodů
 • Projektový management
 • Management kvality
 • Technický dozor investora
 • Kontrola as-built dokumentace a průvodně technické dokumentace dodavatelů

ZARÁŽKA 2018 - RAFINÉRIE KRALUPY

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost v rozsahu:

 • Technický dozor strojní
 • Technický dozor stavební
 • Technický dozor elekro a MaR

 

 

 

 

 

REALIZACE: 2018

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 0,7 mld. Kč