REALIZACE
V ENERGETICE

Jsme Vaším řešením od A od Z

PŘÍPRAVA SPALOVÁNÍ BIOPALIVA NA TEPLÁRNĚ T700

REALIZACE: 2006 – 2009

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 450 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost v rozsahu:

  • technický dozor investora při realizaci v oblasti technologie, elektro a SŘTP