REALIZACE
V ENERGETICE

  • ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.
  • INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.
  • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 450 mil. Kč
  • Inženýrská činnost

 

  • Technický dozor investora při realizaci v oblasti technologie, elektro a SŘTP
Příprava spalování biopaliva na teplárně T700 – Inženýring
Příprava spalování biopaliva na teplárně T700 – Inženýring