APLIKACE VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ

 • ZÁKAZNÍK: Alleima CZ spol.. s r.o.
 • Studie proveditelnosti
 
 • Zhodnocení stávající technologie
 • Posouzení a návrh technologie pro vlastní výrobu vodíku
 • Zmapování použití fotovoltaiky pro výrobu vodíku elektrolýzou vody
 • ZÁKAZNÍK: Česká geologická služba p.o.
 • Studie proveditelnosti

 

 • Zpracování studie proveditelnosti
 • Finanční analýza
 • Technická analýza
 • Konzultace s řídícím orgánem OPST
 • ZÁKAZNÍK: JOHNYNOTIME družstvo, Litvínov
 • Projektová dokumentace

 

 • Elektrolýza
 • Úprava napájecí vody
 • Deoxidace a sušení vodíku
 • Chlazení vodou
 • Řízení technologie
 • Dodávka pomocných plynů
 • Komprese a skladování
 • Plnění do aut a kontejnerů
 • ZÁKAZNÍK: Sev.en Energy AG (Sev.en Inntech, a.s.)
 • Studie (doplnění a rozšíření)

 

 • Výroba vodíku elektrolýzou vody
 • Komprese a skladování vodíku
 • Využití vodíku v energetice, průmyslu a mobilitě
 • CAPEX & OPEX
 • ZÁKAZNÍK: Sev.en Energy AG (Coal Services, a.s.)
 • Studie proveditelnosti

 

 • Výroba vodíku elektrolýzou vody
 • Komprese a skladování vodíku
 • Využití vodíku v energetice a mobilitě 
 • CAPEX & OPEX
 • ZÁKAZNÍK: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
 • Studie proveditelnosti rozvoje hodnotového řetězce vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji

 

 • Zpracování technicko-ekonomických podkladů pro Vodíkovou strategii Ústeckého kraje
 • ZÁKAZNÍK: ŠKO-ENERGO, s.r.o.
 • Předběžná studie proveditelnosti

 

 • Výroba vodíku elektrolýzou vody
 • Komprese a skladování vodíku
 • Zpracování vodíku v jednotce metanizace za vzniku syntetického zemního plynu
 • CAPEX & OPEX
 • ZÁKAZNÍK: Sev.en Energy AG (Vršanská uhelná, a.s.)
 • Studie

 

 • Výroba vodíku elektrolýzou vody
 • Komprese a skladování vodíku
 • Využití vodíku v průmyslu, energetice a mobilitě
 • CAPEX & OPEX