REALIZACE
DOPRAVNÍCH A POZEMNÍCH STAVEB

 • ZÁKAZNÍK: Město Most
 • INVESTOR: Město Most
 • Inženýrská činnost – TDI

 

Stručný popis vybraných staveb: Nové parkoviště pro osobní automobily v ulici K. H. Borovského, realizace úprav zastávek MHD včetně přilehlých chodníků a komunikace v ulici J. Průchy, vybudování nové lávky pro pěší u OC Sever v Mostě, provedení odstavného parkoviště pro kamiony a vybudování autobusové zastávky MHD v průmyslové zóně Joseph u Havraně, úpravy veřejného prostranství (chodníků a vozovky) v ulici Moskevská a Hradní v Mostě.

Rozsah prací: Provádění výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby, a to od předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace díla a při přejímce dokončené stavby a zajištění uvedení stavby do užívání.

 • ZÁKAZNÍK: Město Lovosice
 • INVESTOR: Město Lovosice
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 105,5 mil. Kč
 • Inženýrská činnost – TDI

 

Stručný popis stavby: Jedná se o rekonstrukci stávající ubytovny zimního stadionu, která zahrnuje 5 nadzemních podlaží a je částečně podsklepená. Součástí stavebních úprav je provedení potřebných úprav vnitřních dispozic, výměna fasádního systému včetně oken a střechy. Provedla se výměna technologického vybavení budovy (VZT, ZTI, výtahy a elektrorozvody). Byl nově navržen vstupní prostor. Stavba zahrnuje i vybavení zázemí bistra.

Rozsah prací: Provádění výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby, a to od předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace díla a při přejímce dokončené stavby a zajištění uvedení stavby do užívání.

 • ZÁKAZNÍK: Město Litvínov
 • INVESTOR: Město Litvínov
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 119 mil. Kč
 • Inženýrská činnost – TDS

 

Stručný popis stavby: Jednalo se o provedení nového mostu včetně souvisejících úprav pod mostem, před mostem, za mostem a v jeho okolí, který nahradil původní dožitý most pro přemostění ulice Mezibořské a Divokého potoka v Litvínově. Současně se realizovalo potřebné nové zatrubnění potoka. Součástí stavby byly i chodníky pod mostem. Provedlo se i obnovení koryta potoka a terénní úpravy v okolí mostu.
V rámci stavby nechybělo ani obnovení dopravního značení a veřejného osvětlení na mostě a v jeho okolí.

Rozsah prací: Provádění výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby, a to od předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace díla a při přejímce dokončené stavby a zajištění uvedení stavby do užívání.

 • ZÁKAZNÍK: INFRAM, a.s. Praha
 • INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic Praha
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 10,9 mld. Kč
 • Inženýrská činnost – TDS

 

Inženýrská činnost – technický dozor stavebníka při realizaci a zprovoznění dopravní stavby včetně mostních, inženýrských a vodohospodářských objektů.

Rozsah prací: Provádění výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby, a to od předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace díla a při přejímce dokončené stavby a zajištění uvedení stavby do užívání.

 • ZÁKAZNÍK: Ředitelství silnic a dálnic Praha
 • INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic Praha
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 10,4 mld. Kč
 • Inženýrská činnost – TDI

 

Inženýrská činnost – technický dozor investora při realizaci a kontrola realizační projektové dokumentace.

Rozsah prací: Provádění výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby, a to od předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace díla a při přejímce dokončené stavby a zajištění uvedení stavby do užívání.

Dálnice D8-807 Ústí nad Labem – státní hranice – Inženýring – TDS
Dálnice D8-807 Ústí nad Labem – státní hranice – Inženýring – TDS