REALIZACE
DOPRAVNÍCH A POZEMNÍCH STAVEB

 • ZÁKAZNÍK: Město Most
 • INVESTOR: Město Most
 • Inženýrská činnost – TDI

 

Stručný popis vybraných staveb: Nové parkoviště pro osobní automobily v ulici K. H. Borovského, realizace úprav zastávek MHD včetně přilehlých chodníků a komunikace v ulici J. Průchy, vybudování nové lávky pro pěší u OC Sever v Mostě, provedení odstavného parkoviště pro kamiony a vybudování autobusové zastávky MHD v průmyslové zóně Joseph u Havraně, úpravy veřejného prostranství (chodníků a vozovky) v ulici Moskevská a Hradní v Mostě.

 • ZÁKAZNÍK: Město Lovosice
 • INVESTOR: Město Lovosice
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 105,5 mil. Kč
 • Inženýrská činnost – TDI
 • ZÁKAZNÍK: Město Litvínov
 • INVESTOR: Město Litvínov
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 119 mil. Kč
 • Inženýrská činnost – TDS
 • ZÁKAZNÍK: INFRAM, a.s. Praha
 • INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic Praha
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 10,9 mld. Kč
 • Inženýrská činnost – TDS

 

Inženýrská činnost – technický dozor stavebníka při realizaci a zprovoznění dopravní stavby včetně mostních, inženýrských a vodohospodářských objektů.

 • ZÁKAZNÍK: Ředitelství silnic a dálnic Praha
 • INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic Praha
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 10,4 mld. Kč
 • Inženýrská činnost – TDI

 

Inženýrská činnost – technický dozor investora při realizaci a kontrola realizační projektové dokumentace.

Dálnice D8-807 Ústí nad Labem – státní hranice – Inženýring – TDS
Dálnice D8-807 Ústí nad Labem – státní hranice – Inženýring – TDS