POŘÍZENÍ 3D TECHNOLOGIÍ A SW PRO SPOLEČNOST CHEMINVEST s.r.o.

Projekt

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019182 – POŘÍZENÍ 3D TECHNOLOGIÍ A SW PRO SPOLEČNOST CHEMINVEST S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem předloženého projektu je pořízení nových technologií a SW pro výrobu ve společnosti CHEMINVEST s.r.o. Konkrétně se jedná o 3D tisk a skener, SW Helios (ERP), CAD, cloudu.

Místem realizace je areál na adrese sídla firmy Gorkého 1613, 43601 Litvínov – Horní Litvínov, okres Most.

KREATIVNÍ VOUCHERY VE SPOLEČNOSTI CHEMINVEST s.r.o.

Projekt

KREATIVNÍ VOUCHERY VE SPOLEČNOSTI CHEMINVEST S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je inovace a oživení stávajících vstupních prostorů sídla společnosti CHEMINVEST s.r.o. (lobby, fasáda pater atd.) směrem k zákazníkům, tak aby prostředí společnosti navozovalo pro klienty vstřícný dojem. Výsledným produktem bude vytištěná architektonická studie navrhovaných variant.

Místem realizace je areál na adrese sídla firmy Gorkého 1613, 43601 Litvínov – Horní Litvínov, okres Most.