REALIZACE
LINIOVÝCH STAVEB

 • ZÁKAZNÍK: Vršanská uhelná a.s.
 • INVESTOR: Vršanská uhelná a.s.
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1,06 mld. Kč
 • Inženýrská činnost – TDI

 

 • Řízení realizace projektu, koordinace
 • Kontrola kvality výstavby a dodávek
 • Technická kontrola části stavební
 • Technická kontrola části strojní
 • Technická kontrola části elektro a MaR
 • ZÁKAZNÍK: MERO ČR
 • INVESTOR: MERO ČR
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 800 mil. Kč
 • Inženýrská činnost –  veřejnoprávní a majetkoprávní agenda

 

Zajištění veřejnoprávní a majetkoprávní agendy pro zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro úpravy a rekonstrukci zařízení podél systému ropovodu Družba na území ČR.

 • ZÁKAZNÍK: MERO ČR
 • INVESTOR: MERO ČR
 • CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 2,5 mld. Kč
 • Inženýrská činnost – veřejnoprávní a majetkoprávní agenda

 

 • Zajišťování stanovisek veřejnoprávních orgánů pro územní řízení a stavební povolení
 • Řešení kolizních míst
 • Získávání souhlasů se vstupy na pozemky
 • Uzavírání smluv s vlastníky pozemků
 • Žádost o územní řízení a předčasné užívání stavby
 • Vypořádání náhrad škod
 • Zpracování geometrických oddělovacích plánů
 • Zpracování podkladů pro odvod do DHM investora
Výstavba IS v prostoru Slatinice – Inženýring – TDI
Výstavba IS v prostoru Slatinice – Inženýring – TDI