REALIZACE
LINIOVÝCH STAVEB

Jsme Vaším řešením od A od Z

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU SLATINICE

REALIZACE: od 2018

ZÁKAZNÍK: Vršanská uhelná a.s.

INVESTOR: Vršanská uhelná a.s.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 1,06 mld. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost – technický dozor v rozsahu:

 • řízení realizace projektu, koordinace
 • kontrola kvality výstavby a dodávek
 • technická kontrola části stavební
 • technická kontrola části strojní
 • technická kontrola části elektro a MaR

KOMPLEXNÍ MODERNIZACE ROPOVODU DRUŽBA

REALIZACE: 1997 – 2000

ZÁKAZNÍK: MERO ČR

INVESTOR: MERO ČR

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 800 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost – veřejnoprávní a majetkoprávní agenda v rozsahu:

 • zajištění veřejnoprávní a majetkoprávní agendy pro zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro úpravy a rekonstrukci zařízení podél systému ropovodu Družba na území ČR.

ROPOVOD INGOLSTADT - KRALUPY - LITVÍNOV

REALIZACE: 1993 – 1996

ZÁKAZNÍK: MERO ČR

INVESTOR: MERO ČR

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 2,5 mld. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Inženýrská činnost – veřejnoprávní a majetkoprávní agenda v rozsahu:

 • zajišťování stanovisek veřejnoprávních orgánů pro územní řízení a stavební povolení
 • řešení kolizních míst
 • získávání souhlasů se vstupy na pozemky
 • uzavírání smluv s vlastníky pozemků
 • žádost o územní řízení a předčasné užívání stavby
 • vypořádání náhrad škod
 • zpracování geometrických oddělovacích plánů
 • zpracování podkladů pro odvod do DHM investora