AUTORIZACE A CERTIFIKACE

AUTORIZACE ČKAIT, BOZP

Autorizace ČKAIT, autorizovaní technici a inženýři pro:

technologická zařízení staveb

vodní hospodářství a krajinné inženýrství

pozemní stavby

dopravní stavby

mosty a konstrukce

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (ŘSD)

Stupeň II a skupina odbornosti trubní vedení

Stupeň III a skupina odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Stupeň II a skupina odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Stupeň III a skupina odbornosti pozemní komunikace (včetně propustků)

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Osvědčení vyhláška č. 50/1978 Sb.
o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Osvědčení k činnosti revize a zkoušky
provozovaných tlakových zařízení

CERTIFIKACE

Certifikát ISO 9001:2015
Certifikát ISO 14001:2015
Certifikát ISO 45001:2018
Certifikát SCC**