ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI CHEMINVEST .s.r.o.

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Tento formulář umožňuje učinit oznámení zcela anonymně i bez zadání kontaktních údajů

NAPIŠTE NÁM

Etická linka byl zřízena jako jeden z prostředků, který umožní oznámit zjištěné neetické, nekorektní, protiprávní, či jiné jednání rozporné s Etickým kodexem společnosti. Linka není určena k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, reklamací a stížností, pro ohlašování mimořádných událostí typu havárie, požáry, nehody, pracovní úrazy, atd. nebo k vyřizování osobních sporů mezi zaměstnanci.