ETICKÝ KODEX CHEMINVEST s.r.o.

Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, se společnost CHEMINVEST s.r.o. zavazuje naplnit podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která učiní oznámení o možném protiprávním jednání odehrávajícím se ve společnosti. Potvrzujeme existenci vnitřního předpisu, který upravuje implementaci problematiky whistleblowingu a zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona a čl. 19 příslušné směrnice EU.

Totožnost oznamovatele není možné bez jeho doložitelného výslovného souhlasu sdělit třetí osobě ani orgánu, kromě zákonem stanovených výjimek. Oznamovatelé mohou podat oznámení písemně, a to v listinné podobě i elektronicky, nebo ústně, a to osobně či telefonicky.

 

Adresa a kontakt pro zasílání oznámení:

Jana Tvrdková, DiS.
+420 737 203 545
etickalinka@cheminvest.cz

Lze také využít formulář pro podání oznámení.
Oznámení podaná listinnou formou je nutné viditelně označit nadpisem „whistleblowing“ a dodatkem „pouze k rukám příslušné osoby“.

Osobní oznámení lze podávat od pondělí do pátku mezi 6.30 a 15.30 hod.

CHEMINVEST s.r.o.
Středisko inženýrských služeb Litvínov – 2. patro, kancelář č. 214d
Gorkého 1613, Horní Litvínov
436 01  Litvínov

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Tento formulář umožňuje učinit oznámení zcela anonymně i bez zadání kontaktních údajů

NAPIŠTE NÁM

Etická linka byl zřízena jako jeden z prostředků, který umožní oznámit zjištěné neetické, nekorektní, protiprávní, či jiné jednání rozporné s Etickým kodexem společnosti. Linka není určena k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, reklamací a stížností, pro ohlašování mimořádných událostí typu havárie, požáry, nehody, pracovní úrazy, atd. nebo k vyřizování osobních sporů mezi zaměstnanci.