5.4.2023

Vodíkové memorandum o mezikrajské spolupráci transformujících se uhelných regionů

V úterý 5. dubna bylo podepsáno Memorandum o mezikrajské spolupráci transformujících se uhelných regionů v oblasti podpory aplikace vodíkových technologií a koordinace rozvoje konceptu „Vodíkových údolí“. To se týká Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Hejtmani transformujících se uhelných regionů následně podepsali i deklaraci s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Společným zájmem je dosahování klimatických cílů.

Podrobnosti naleznete v Tiskové zprávě MŽP.

Významného aktu se za KHK ÚK zúčastnil Ing. Vladimír Zemánek.