Vodíková strategie Ústeckého kraje

 

Ústecký kraj je prvním českým regionem s vlastní vodíkovou strategií. Vodíková strategie Ústeckého kraje, na jejímž vzniku jsme se aktivně podíleli jako zpracovatelé, byla oficiálně schválena.

Jedná se o klíčový dokument stanovující konkrétní cíle pro naplnění potenciálu, který Ústecký kraj v souvislosti s rozvojem vodíkové ekonomiky má. V kontextu stávajících environmentálních a geopolitických okolností se jedná o jeden z nejzásadnějších regionálních strategických dokumentů.

Tímto chceme poděkovat Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje a Inovačnímu centru Ústeckého kraje za iniciaci a koordinaci procesu vytváření první regionální vodíkové strategie v České republice. Velké dík patří rovněž kolegům z UJEP a PwC, se kterými jsme měli možnost spolupracovat na věcné části strategie a na příslušných podkladových analytických materiálech. V neposlední řadě je nutné vyzdvihnout roli všech regionálních stakeholderů, kteří pro strategii poskytli důležité vstupy, data a vhledy.

Více naleznete v tiskové zprávě: http://www.hsr-uk.cz/vodikova-strategie-usteckeho-kraje/