07.11.2023

Regionální veletrh středního vzdělávání SOKRATES 1

V letošním roce jsme se stali hrdým hlavním partnerem vzdělávací akce SOKRATES 1. Na slavnostním zahájení ve Sportovní hale Most vystoupil Ing. Tomáš Krenc, jednatel společnosti.

Mladí žáci posledních ročníků ZŠ se rozhodují, čím se hodlají v životě zabývat a proč a do čeho hodlají vynaložit své úsilí. Čeká je důležité životní rozhodnutí – kam se po základní škole vydat studovat dál – a právě s ním se jim snaží vystavovatelé na veletrhu SOKRATES 1 pomoci.

Ing. Tomáš Krenc, jednatel CHEMINVEST s.r.o., během svého proslovu zdůraznil, že vzdělání je pro každého mladého člověka tou nejlepší investicí. S kvalitním vzděláním získává student nejen řadu vědomostí a znalostí, ale formuje celou svou osobnost, způsob myšlení, přístup k přiděleným úkolům a práci, své hodnoty i postoje. Na dobrých školách je teoretická výuka doplněna praktickými cvičeními, odbornými exkurzemi a praxemi. Právě z toho důvodu se již několikátým rokem veletrhu aktivně účastníme i my za společnost CHEMINVEST. Studentům nabízíme odborné praxe a brigády při studiu a čerstvým absolventům adaptační programy.

Děkujeme všem organizátorům, řečníkům, vystavovatelům i návštěvníkům za skvělou atmosféru. Žákům přejeme hodně štěstí při přijímacích zkouškách na střední školy!