(17.6.2020)

Podporujeme technologie Power-to-X, tedy technologie využívající elektřinu k produkci plynných paliv či tepla.
Asi nejskloňovanější takovou technologií je Power-to-Gas, která funguje na principu přeměny elektřiny na plynná paliva.
Ško-Energo dodává ekologickou energii pro ŠKODA AUTO i Mladou Boleslav a právě pro Ško-Energo připravujeme studii o technologii Power-to-Gas.