(29.09.2022)

Mezinárodní konference H2 fórum Ústeckého kraje 2022

V krásných prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsme se zúčastnili akce zaměřené na vodík a jeho potenciál pro transformaci uhelných regionů, kterým Ústecký kraj jednoznačně je. Na akci jako odborný garant přednášel mimo jiné Ing. Vladimír Zemánek za KHK ÚK.

Jedním z hlavních výstupů fóra je definice bariér rozvoje vodíkového hospodářství v České republice. Ty byly na akci diskutovány s ministrem průmyslu a obchodu a jejich výčet pomohl za Vodíkovou platformu Ústeckého kraje formulovat i Ing. Vladimír Zemánek.

Konference byla díky konkrétním výstupům i velké medializaci prostřednictvím partnera E15.cz velice úspěšná a společně se všemi jejími účastníky věříme, že na půdě EU i ČR povede k rychlým a konkrétním krokům k rozvoji vodíkové ekonomiky v ČR.