APLIKACE VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ

ZAVÁDÍME INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO BEZPEČNOU A UDRŽITELNOU ENERGII A DOPRAVU

Cílíme na aplikaci vodíkových technologií. Zpracováváme studie proveditelnosti a návrhy vodíkových hospodářství pro významné klienty, kteří se intenzivně připravují na dekarbonizaci svých podniků.

Významně jsme pomohli se zpracováním Studie proveditelnosti na Strategický projekt H2 Triangle v Ústeckém kraji a aktivně jsme se podíleli na zpracování Vodíkové strategie Ústeckého kraje.

Současně se účastníme výběrových řízení na EPC projekty výstavby plnicích vodíkových stanic a aktivně se připravujeme na realizace.

Máme přes 25 let zkušeností zejména v chemii a energetice. Naší strategickou výhodou je i partnerství s HYDROGEN1, úspěšným investičním fondem a osvědčeným technologickým partnerem na poli bezemisních vodíkových technologií.

STUDIE PROVEDITELNOSTI – JÍMÁNÍ A VÝROBA H2

Jímání a výroba H2 – Studie proveditelnosti

REALIZACE: 2022

ZÁKAZNÍK: Alleima CZ spol. s r.o.

 

ROZSAH PRACÍ:

Studie zahrnovala:

 • Zhodnocení stávající technologie
 • Posouzení a návrh technologie pro vlastní výrobu vodíku
 • Zmapování použití fotovoltaiky pro výrobu vodíku elektrolýzou vody

STUDIE PROVEDITELNOSTI K PROJEKTU SYNERGYS

REALIZACE: 2022

ZÁKAZNÍK: Česká geologická služba p.o.

 

ROZSAH PRACÍ:

Studie v rozsahu:

 • Zpracování studie proveditelnosti
 • Finanční analýza
 • Technická analýza
 • Konzultace s řídícím orgánem OPST
SYNERGYS – Studie proveditelnosti

ELEKTROLYTICKÁ VÝROBA VODÍKU AREÁL HLUBINA

Elektrolytická výroba vodíku v areálu Hlubina – PD

REALIZACE: 12/2021 – 06/2022

ZÁKAZNÍK: JOHNYNOTIME družstvo, Litvínov

 

ROZSAH PRACÍ:

Projektová dokumentace v rozsahu:

 • Elektrolýza
 • Úprava napájecí vody
 • Deoxidace a sušení vodíku
 • Chlazení vodou
 • Řízení technologie
 • Dodávka pomocných plynů
 • Komprese a skladování
 • Plnění do aut a kontejnerů

DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ STUDIE TECHNICKÉ ČÁSTI PROJEKTU "GREEN MINE - VODÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ"

REALIZACE: 2022

ZÁKAZNÍK: Sev.en Energy AG (Sev.en Inntech, a.s.)

 

ROZSAH PRACÍ:

Studie v rozsahu:

 • Výroba vodíku elektrolýzou vody
 • Komprese a skladování vodíku
 • Využití vodíku v energetice, průmyslu a mobilitě
 • CAPEX & OPEX
Green Mine – Doplnění základní studie

ZÁKLADNÍ STUDIE TECHNICKÉ ČÁSTI PROJEKTU "GREEN MINE - VODÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ"

Green Mine – Základní studie – H2 hospodářství

REALIZACE: 2021

ZÁKAZNÍK: Sev.en Energy AG (Coal Services, a.s.) 

 

ROZSAH PRACÍ:

Studie v rozsahu:

 • Výroba vodíku elektrolýzou vody
 • Komprese a skladování vodíku
 • Využití vodíku v energetice a mobilitě 
 • CAPEX & OPEX

STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZVOJE HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE VODÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Podklady pro Vodíkovou strategii Ústeckého kraje

REALIZACE: 2021

ZÁKAZNÍK: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

 

ROZSAH PRACÍ:

Studie v rozsahu:

 • Zpracování technicko-ekonomických podkladů pro Vodíkovou strategii Ústeckého kraje

PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI - NÁVRH TECHNOLOGIE METANIZACE HYDROGENACÍ CO2

REALIZACE: 2020

ZÁKAZNÍK: ŠKO-ENERGO, s.r.o.

 

ROZSAH PRACÍ:

Studie v rozsahu:

 • Výroba vodíku elektrolýzou vody
 • Komprese a skladování vodíku
 • Zpracování vodíku v jednotce metanizace za vzniku syntetického zemního plynu
 • CAPEX & OPEX
Návrh technologie metanizace hydrogenací CO2 – Předběžná studie proveditelnosti

STUDIE TECHNICKÉ ČÁSTI PROJEKTU "LIFE WATERSOLAR"

Life Watersolar – Studie technické části projektu

REALIZACE: 2020

ZÁKAZNÍK: Sev.en Energy AG (Vršanská uhelná, a.s.)

ROZSAH PRACÍ:

Studie v rozsahu:

 • Výroba vodíku elektrolýzou vody
 • Komprese a skladování vodíku
 • Využití vodíku v průmyslu, energetice a mobilitě
 • CAPEX & OPEX