AKTUALITY

HYDROGEN1

Mezinárodní vodíkový hráč HYDROGEN1 vstupuje do společnosti CHEMINVEST s.r.o. Společně cílí na zavádění bezemisních vodíkových technologií v České republice a ve střední Evropě.

Regionální vodíková strategie Ústeckého kraje

(4.5.2021) Právě vzniká Regionální vodíková strategie Ústeckého kraje, kterou organizačně zaštiťují Inovační centrum Ústeckého kraje & Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje & Vodíková platforma Ústeckého kraje.

Používáme 3D Scanner Leica RTC360

Pro snímání dat do 3D reality jsme zvolili vysoce automatizované a inovativní řešení 3D Scanner Leica RTC360 , které efektivně kombinuje výkonný 3D laser skener Leica RTC360 s aplikací Leica Cyclone REGISTER 360 a produkty Autodesk pro finální zpracování dat.

Osvědčení o autorizaci od ČKAIT

Náš tým získal osvědčení o autorizaci v oboru „Pozemní stavby“ a „Technologická zařízení staveb“.

Našim kolegům gratulujeme!
Autorizace je nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností a my přijímáme stále nové výzvy.

Studie o technologii Power-to-Gas pro Ško-Energo

Podporujeme technologie Power-to-X, tedy technologie využívající elektřinu k produkci plynných paliv či tepla.
Asi nejskloňovanější takovou technologií je Power-to-Gas, která funguje na principu přeměny elektřiny na plynná paliva.
Ško-Energo dodává ekologickou energii pro ŠKODA AUTO i Mladou Boleslav a právě pro Ško-Energo připravujeme studii o technologii Power-to-Gas.

Chemické fórum Ústeckého kraje

Chemické fórum Ústeckého kraje 2020, které se mělo konat v březnu v Ústí nad Labem, muselo být bohužel zrušeno kvůli pandemii COVID-19. Fóra se měl letos Cheminvest účastnit s prezentací o vodíku a jeho využití v dopravě.