AKTUALITY

Chemické fórum Ústeckého kraje 2022

Letošní fórum s mottem „Spolehlivé fungování chemie jako základ budoucí prosperity Ústeckého kraje (aneb bez chemie to nepůjde)“ se konalo v prostorách ICUK v Ústí nad Labem.

Vodíková strategie Ústeckého kraje

Ústecký kraj je prvním českým regionem s vlastní vodíkovou strategií. Vodíková strategie Ústeckého kraje, na jejímž vzniku jsme se aktivně podíleli jako zpracovatelé, byla oficiálně schválena.

Studentská vědecká konference 2021

Bylo nám ctí účastnit se 2. prosince Studentské vědecké konference 2021 na půdě VŠCHT.
Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha dlouhodobě zprostředkovává kontakty mezi svými studenty a podniky. Součástí těchto aktivit je i každoroční soutěž studentů, na níž prezentují výsledky své odborné práce – Studentská vědecká konference (SVK).

HYDROGEN1

Mezinárodní vodíkový hráč HYDROGEN1 vstupuje do společnosti CHEMINVEST s.r.o. Společně cílí na zavádění bezemisních vodíkových technologií v České republice a ve střední Evropě.