Řízení projektu na straně investora

Zastupování klienta v řízení projektu. Máme skupinu zkušených inženýrů, kteří jsou schopni klienta zastoupit ve všech potřebných oblastech investičního procesu a zajistit zdárný průběh projektu. Základem je správné naplánování projektu, projektová příprava a následné řízení projektu ve všech disciplínách – nastavení a průběžné sledování rozpočtu, harmonogramu, řízení dokumentace, připomínkování projektu, techničtí dozoři a sledování kvality na stavbě, řízení bezpečnosti a ochrana životního prostředí.