REALIZACE
VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

Jsme Vaším řešením od A od Z

ZKAPACITNĚNÍ JÍMKY 7609

REALIZACE: 2018 – 2019

ZÁKAZNÍK: UNIPETROL RPA, s.r.o.

INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o.

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 40 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

EPC projekt (zkapacitnění jímky z 413 m3 na 1842 m3):

  • zpracování realizační projektové dokumentace
  • obchodní činnost – nákup a dodávka materiálu
  • realizace – stavební, strojní,  elektro a MaR část, technologická vybavenost
  • zpracování as-built dokumentace
  • inženýrská součinnost při kolaudačním řízení