LINIOVÉ STAVBY

Jsme Vaším řešením od A od Z

VÝSTAVBA LINIOVÝCH STAVEB

Návrh a výstavba liniových staveb má v investiční výstavbě své specifické postavení a za „královskou“ disciplínu toho segmentu lze označit produktovody. V minulosti Cheminvest úspěšně čelil výzvám spojenými s realizací ropovodů a plynovodů a tuto zkušenost dovedně převedl i do oblasti parovodů, horkovodů a potrubních vedení pro méně náročné látky a média.