Inženýrské služby

Pokrýváme celé spektrum inženýrských služeb od zpracování studií a projektové dokumentace ve všech stupních, včetně zajištění potřebných správních rozhodnutí. Dále vám pomůžeme s výběrem dodavatelů, s řízením jakosti, dozorováním staveb, případně v dalších odborných činnostech.