DALŠÍ SLUŽBY​

Client representative, služby procurementu, mezinárodní služby, projektové řízení a další.

MEZINÁRODNÍ

 

 

 

V naší společnosti působí specialisté na projektové řízení se zaměřením na investiční výstavbu s bohatými mezinárodními zkušenostmi. Můžeme se pochlubit jejich nesčetnými referencemi z výstavby strategických investičních celků a to jak v Evropě, tak mimo ni. Působili jsme jak na straně nadnárodních dodavatelů, tak i na straně zahraničních investorů. 

Máme zkušenosti s rozpracováním prvotních investorských záměrů, s výběry vhodných technologií i s projednáváním podmínek licencí od osvědčených licensorů z Evropy či zámoří.  Orientujeme se v prostředí výběru dodavatelů a to pro všechny možné režimy realizace projektu, od generálního zhotovitele akce až po lokálního dodavatele zařízení či služeb. Naše dovednost není omezena pouze na přípravnou fázi projektu, úspěšní jsme i v oblasti řízení jeho realizace a uvedení do života.

"CLIENT REPRESENTATIVE”

 

 

 

 

Zkušený investiční tým, schopný řídit investice strategického významu, není to, co mají investoři běžně ve svých společnostech k dispozici. Jako efektivní řešení této situace nabízíme investorům pro přípravu a realizaci jejich investičních záměrů partnerství, do kterého přinášíme mnohaleté zkušenosti s investiční výstavbou a projektovým řízením a zázemí, které zaručuje úspěšné naplnění cílových parametrů.

V rámci služby „client representative“ za aktivní účasti a rozhodovací pravomoci investora nabízíme zajištění posouzení investičního záměru, projektovou přípravu, veřejnoprávní projednání, přípravu a realizaci tendrů, vlastní realizaci staveb a uvedení do provozu.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 

 

 

 

Každý projekt vnímáme jako jedinečné, komplexní a neopakovatelné dílo. Každý projekt je zdrojem specifických zkušeností, které umožňují při správné interpretaci zlepšovat řízení projektů následujících. Své zkušenosti z realizovaných projektů jsme spolu s nezbytným teoretickým základem promítli do ucelené skupiny interních procedur a disponujeme tak jedinečným know how na řízení investičních projektů v těch nejsložitějších podmínkách a to  ať už jde o složitá technologická řešení či o výrobu s nepřetržitým provozem.

vestora vnímáme v našem pojetí projektového řízení jako aktivní prvek s možností spolurozhodovat a ovlivňovat jednotlivé fáze realizovaného projektu.

SLUŽBY PROCUREMENTU

 

 

 

Dnes každý chápe procurement jako nástroj k docílení nejnižší ceny. Naše společnost procurement vnímá konzervativně jako prostředek pro optimalizaci vztahu mezi investorem a dodavatelem, který investorovi zajistí kvalitní a včasnou realizaci záměru za pro investora přijatelnou cenu. Procurement je především o  „negotiation skills“, kdy je třeba oddělit technickou, komerční a cenovou část nákupního procesu. Klíčovým faktorem je definice zadání a podmínek realizace projektu, pro které někteří investoři nemají dostatečné zkušenosti.

Naši odborníci je mají. Praxí prověřené postupy zajistí pro investora  nejen rychlý a nekomplikovaný průběh výběrového řízení, ale i správnou interpretaci a vyhodnocení předložených nabídek a objektivní podklady pro další rozhodování investora. Správně provedený výběr dodavatelů je základním kamenem pro zajištění bezpečné realizace projektu. 

DALŠÍ SLUŽBY

 

 

 

 

Příprava a projednání investičního záměru, zajištění potřebných podkladů  a nezbytných povolení, vypracování projektová dokumentace, technický dozoru investora, autorský dozor, dozor bezpečnosti práce, … To vše jsou aktivity, které průběžně zajišťujeme pro naše zákazníky. K tomu nám slouží tým zkušených autorizovaných projektantů a techniků, který je připraven nabídnout své služby i Vám.

 

Obnova Etylenové jednotky – Projektová a inženýrská činnost