(10.01.2023)

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2021

V prosinci 2022 proběhlo vyhlášení Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2021. Do šestého ročníku soutěže se přihlásilo celkem 41 subjektů. V kategorii podnikatelských subjektů do 250 zaměstnanců jsme se umístili na 2. místě a máme z toho upřímnou radost. Poděkování patří všem našim zaměstnancům a spolupracovníkům.

Společně s našimi zaměstnanci dlouhodobě prosazujeme společensky odpovědné aktivity v našem regionu.

V roce 2021 jsme byli mimo jiné generálním partnerem vzdělávacích veletrhů SOKRATES 1 a SOKRATES 2, podpořili jsme Studentskou vědeckou konferenci na VŠCHT, uspořádali jsme vánoční sbírku pro dětský domov a materiální sbírku pro místní útulek. Dále jsme se aktivně zapojili do výzvy Ukliďme Česko, dlouhodobě podporujeme spolek pomáhající místním seniorům a další místní instituce. Máme za sebou řadu společensky odpovědných aktivit, a to díky našim zaměstnancům, na kterých naše společnost stojí a kterým i zde DĚKUJEME.

Aktivity plánujeme a realizujeme kontinuálně a dlouhodobě. Jsme rádi, že jsme svému přístupu dostáli i v roce 2021, žádné dlouhodobé partnerství jsme nepřerušili a naopak jsme navázali další.

V rámci Ceny hejtmana hodnotitelé bodovali přístup zúčastněných společností k zaměstnancům, rozvoji regionu a místním institucím i dodržení nejvyšších standardů z hlediska udržitelnosti. Gratulujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.