AKTUALITY

Vodíková strategie Ústeckého kraje

Ústecký kraj je prvním českým regionem s vlastní vodíkovou strategií. Vodíková strategie Ústeckého kraje, na jejímž vzniku jsme se aktivně podíleli jako zpracovatelé, byla oficiálně schválena.

Studentská vědecká konference 2021

Bylo nám ctí účastnit se 2. prosince Studentské vědecké konference 2021 na půdě VŠCHT.
Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha dlouhodobě zprostředkovává kontakty mezi svými studenty a podniky. Součástí těchto aktivit je i každoroční soutěž studentů, na níž prezentují výsledky své odborné práce – Studentská vědecká konference (SVK).

HYDROGEN1

Mezinárodní vodíkový hráč HYDROGEN1 vstupuje do společnosti CHEMINVEST s.r.o. Společně cílí na zavádění bezemisních vodíkových technologií v České republice a ve střední Evropě.

Regionální vodíková strategie Ústeckého kraje

(4.5.2021) Právě vzniká Regionální vodíková strategie Ústeckého kraje, kterou organizačně zaštiťují Inovační centrum Ústeckého kraje & Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje & Vodíková platforma Ústeckého kraje.

Používáme 3D Scanner Leica RTC360

Pro snímání dat do 3D reality jsme zvolili vysoce automatizované a inovativní řešení 3D Scanner Leica RTC360 , které efektivně kombinuje výkonný 3D laser skener Leica RTC360 s aplikací Leica Cyclone REGISTER 360 a produkty Autodesk pro finální zpracování dat.