Vodohospodářské stavby

Home >> Co umíme >> Vodohospodářské stavby
 

Hledáte-li stavitele přehrad či obdobných vodních děl, není naše společnost tou správnou volbou. Cheminvest se orientuje především na technologické vodohospodářské stavby, ať už se jedná o úpravny surové či pitné vody na straně jedné nebo čistírny odpadních vod na straně druhé. Naší kompetencí jsou i objekty spojené s jímáním a vedením těchto vod včetně související potrubní či stokové sítě.

 

Další služby
Více