Vodohospodářské stavby

Home >> Reference >> Vodohospodářské stavby
  • Segregace splaškových vod z dešťové kanalizace – kanalizační přípojky vnitřních objektů areálu Chempark Záluží (63.584 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Segregace splaškových vod z dešťové kanalizace – zkapacitnění páteřní soky a gravitační stoka ke koncovému čištění (18.616 tis. Kč);  Unipetrol RPA
  • Analyzátory pro měření zbytkové tvrdosti změkčovacích filtrů na ÚV T700 (800 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Rekonstrukce mechanického předčištění odpadních vod (12.500 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Optimalizace předčištění odpadních vod na bloku 22 (3.460 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Záložní potrubí čerstvé vody úpravny vod T700 (1.260 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Náhrada armatur na výtlaku čerpadel na Jezerní vodárně (430 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Zákaloměr pro měření uniklých suspenzí a kalů a detektor ropných látek (960 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Zpracování odpadních vod z výrobny POX (10.500 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Likvidace kalových vod z vodárny PCH na MČOV (2.300 tis. Kč); Unipetrol RPA