Liniové stavby

Úvodní stránka >> Portfolio >> Liniové stavby

Návrh a výstavba liniových staveb má v investiční výstavbě své specifické postavení a za”královskou” discíplínu toho segmentu lze označit produktovody. V minulosti Cheminvest úspěšně čelil výzvám spojenými s realizací ropovodů a plynovodů a tuto zkušenost dovedně převedl i do oblasti parovodů, horkovodů a potrubních vedení pro méně náročné látky a média.