Naše projekty

Home >> Naše projekty

Společnost Cheminvest s.r.o. je odpovědným partnerem pro své zákazníky. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a s maximální péči. Jako důkaz našich rozsáhlých zkušeností uvádíme referenční projekty, které jsme v předchozích letech realizovali.

Chemie

 • Intenzifikace petrochemických výrob (revamp Etylénové jednotky,
  výstavba výrobny PE II, výstavba výrobny PP, výstavba Off sitů)(7.000.000 tis. Kč); Chemopetrol
 • Výstavba dělícího zařízení vzduchu ASU II (390.000 tis. Kč); Chemopetrol / Air Products
 • Náhrada výměníků E 603 A/B (9.100 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Výměna chladících pístových kompresorů C4 frakce (43.500 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Obnova výroby čpavkové vody z upraveného kondenzátu (5.600 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Nový kompresor ST vzduchu ve st. 1421 (6.475 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Rekonstrukce kolon C401 / C 402 linky A výrobny POX (7.000 tis. Kč); Chemopetrol
 • Výstavba nové výrobny etylbenzenu EB II – OSBL (38.000 tis. Kč); Chemopetrol
 • Rekonstrukce odpařovače odpadních produktů ASU I (1.320 tis. Kč); Air Products
 • Dodávka vodíkové směsi z výrobny POX na PSA (11.600 tis. Kč); Chemopetrol
 • Plnění vodíku do bateriových vozů (2.500 tis. Kč); Chemopetrol / Air Products

Liniové stavby

 • Ropovod Ingolstadt – Kralupy – Litvínov (3.000.000 tis. Kč); MERO ČR
 • Rekonstrukce ropovodu Družba (220.000 tis.Kč); MERO ČR
 • Přeložka dálkovodu etylbenzenu (200.000 tis. Kč); Kaučuk Kralupy
 • Modernizace dálkovodu etylbenzenu (500.000 tis. Kč); Chemopetrol

Energetika

 • Studie proveditelnosti Nový energetický zdroj na výrobně etylénu (5.500 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Náhrada systémů plynových hořáků kotlů T700 (1.960 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Studie proveditelnosti Výstavba turbogenerátorů TG15 a TG16 na T700 (4.600 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Doplnění distribučního zařízení pro napájení výrobny ASU II – Synchrochecky (700 tis. Kč); Chemopetrol
 • Příprava a spalování biopaliva na teplárně T700 (240.000 tis. Kč); Chemopetrol

Dopravní stavby

 • Dálnice D8, úsek 807 Ústí n/L – státní hranice  (10.400.000 tis. Kč); ŘSD, Ministerstvo dopravy ČR
 • OK Libochovice II/246 (3.700 tis. Kč); KÚ Ústecký krajn
 • R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice (250.000 tis.Kč); ŘSD – správa Chomutov
 • R7 Sulec – obchvat (740.000 tis.Kč); ŘSD – správa Chomutov

Vodohospodářské stavby

 • Segregace splaškových vod z dešťové kanalizace – kanalizační přípojky vnitřních objektů areálu Chempark Záluží (63.584 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Segregace splaškových vod z dešťové kanalizace – zkapacitnění páteřní soky a gravitační stoka ke koncovému čištění (18.616 tis. Kč);  Unipetrol RPA
 • Analyzátory pro měření zbytkové tvrdosti změkčovacích filtrů na ÚV T700 (800 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Rekonstrukce mechanického předčištění odpadních vod (12.500 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Optimalizace předčištění odpadních vod na bloku 22 (3.460 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Záložní potrubí čerstvé vody úpravny vod T700 (1.260 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Náhrada armatur na výtlaku čerpadel na Jezerní vodárně (430 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Zákaloměr pro měření uniklých suspenzí a kalů a detektor ropných látek (960 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Zpracování odpadních vod z výrobny POX (10.500 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Likvidace kalových vod z vodárny PCH na MČOV (2.300 tis. Kč); Unipetrol RPA

Stavby životního prostředí

 • Studie zajištění rozpuštěného kyslíku v řece Bílině pod výústními objekty (2.950 tis. Kč); Unipetrol RPA
 • Rekonstrukce výrobny močoviny / odstranění ekologických zátěží (38.650 tis. Kč); Chemopetrol / Stamicarbon
 • Revamp T 700 ( USD 350.000 thousand ); Unipetrol RPA