Liniové stavby

Home >> Reference >> Liniové stavby
  • Ropovod Ingolstadt – Kralupy – Litvínov (3.000.000 tis. Kč); MERO ČR
  • Rekonstrukce ropovodu Družba (220.000 tis.Kč); MERO ČR
  • Přeložka dálkovodu etylbenzenu (200.000 tis. Kč); Kaučuk Kralupy
  • Modernizace dálkovodu etylbenzenu (500.000 tis. Kč); Chemopetrol