Energetika

Home >> Reference >> Energetika
  • Studie proveditelnosti Nový energetický zdroj na výrobně etylénu (5.500 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Náhrada systémů plynových hořáků kotlů T700 (1.960 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Studie proveditelnosti Výstavba turbogenerátorů TG15 a TG16 na T700 (4.600 tis. Kč); Unipetrol RPA
  • Doplnění distribučního zařízení pro napájení výrobny ASU II – Synchrochecky (700 tis. Kč); Chemopetrol
  • Příprava a spalování biopaliva na teplárně T700 (240.000 tis. Kč); Chemopetrol